Kapitoly
Úvodní informace
Řeky na Marsu
Je tam voda i dnes?
Tekoucí voda
Souvislost s tlakem


Proč na Marsu není voda v tekutém stavu?


Čistá voda může v kapalném stavu existovat pouze za určitého tlaku a teploty. Fázový diagram vody ukazuje minimální podmínky potřebné pro existenci kapalné vody.

Aby mohla voda existovat v kapalném stavu je zapotřebí, aby byl atmosférický tlak vyšší než 610 Pa a teplota vyšší než 0,01 °C. Tato kombinaci tlaku a teploty je označována jako trojný bod vody (T). Současně musí být také teplota nižší než teplota při níž se voda mění za daného tlaku v páru.

U nás na Zemi je tlak dostatečný — při povrchu činí v průměru 101325 Pa a hranici 610 Pa tedy mnohokrát převyšuje. Voda tak může v závislosti na teplotě existovat ve všech třech skupenstvích (znázorněno zeleně).

Marsova tenká atmosféra však dnes vytváří pouze nízký tlak, který v průměru dosahuje necelých 610 Pa (na obrázku červeně). Pokud je tlak nižší než 610 Pascalů, voda existuje jen jako led a sníh nebo pára. To znamená, že tající led se nemění na tekutinu, nýbrž se ihned přeměňuje v páru a naopak.

Je to jen náhoda, že se hodnota atmosférického tlaku na Marsu nachází blízko tlaku trojného bodu vody?

Vědci se domnívají, že v době, kdy měl Mars silnější atmosféru a tím i vyšší tlak a teplotu byla na jeho povrchu voda velice hojně rozšířena. Avšak hlavní součást atmosféry, oxid uhličitý (CO2), se rozpouštěl ve vodě, kde reagoval s křemičitany a vytvářel uhličitany. Tím se neustále ztrácel z atmosféry, která se tím ztenčovala tak dlouho, dokud tlak neklesl pod trojný bod.

To samé se děje i na Zemi avšak naše aktivní sopky oxid uhličitý „recyklují“ a dodávají zpět do atmosféry.