Kapitoly
Úvodní informace
Řeky na Marsu
Je tam voda i dnes?
Tekoucí voda
Souvislost s tlakem


Úvodní informace


Povrch Marsu je dnes suchý a chladný. Zatímco Země je ze 2/3 pokryta vodou, na povrchu Marsu žádné modré plochy poukazující na existenci moří, řek či jezer nezahlédneme. Zřetelně jsou vidět pouze bílé polární čepičky, které v sobě velké množství vody zajisté zadržují. Zdejší atmosféra navíc narozdíl od zemské obsahuje jen velmi malé množství vodních par.

Podmínky, které dnes na Marsu panují ani dlouhodobý výskyt tekuté vody v blízkosti povrchu nedovolují. Zodpovědnost za tento stav nese tenká atmosféra, která poskytuje pouze nízký tlak a špatně udržuje teplotu. Následkem toho je zde voda rozšířena jen jako led a pára.