Atmosféra

Proč se na Marsu změnily amosférické podmínky a jaké by měly takové změny dopad na prostředí naší Země? Studium martské atmosféry může napomoci porozumět našemu klimatu a chránit Zemi.


Geologie

Povrch Marsu je přinejmenším stejně tak rozmanitý jako povrch Země. Ačkoliv je Mars menší planeta, všechno je zde větší: sopky, kaňony, písečné duny.


Voda

Mars má velké zásoby vody. Kdysi voda proudila po povrchu, ale dnes je vězněna pod ním. Mohou se tam spolu s ní skrývat i formy života?


Meteority z Marsu

Meteority již nejednou dokázaly téměř vyhubit život na naší planetě. Je vůbec možné v nich nalézt známky o životě na jiné planetě?


Život na Marsu

Najdeme-li život či jeho pozůstatky na Marsu, pak budeme vědět, že mechanismus vzniku života nefungoval jen jednou, ale dvakrát a že to může být jev opakující se kdekoliv ve vesmíru.