Kapitoly
Úvodní informace
Meteority SNC
ALH 84001
Pozůstatky života
Přehled meteoritů


Meteority SNC


Přestože je většina meteoritů stará 4,6 mld. let, byly objeveny i takové, jenž se zformovaly teprve před 1,3 ÷ 170 mil. mld. let. Sbírka těchto „mladých“ meteoritů byla označena jako SNC podle míst, ve kterých byly tři zástupci této podtřídy meteoritů nalezeni.

  • Shergotty - Indie, 25. srpen 1865, 5 kg
  • el-Nakhla - Egypt, 28. červen 1911, 10 kg
  • Chassigny - Francie, 3. říjen 1815, 4 kg

Vědci dlouhou dobu nevěděli odkud pochází a jisti si byli pouze tím, že ztuhly z lávy teprve relativně nedávno na nějakém geologicky aktivním tělese.

EETA 79001

Tento 8 kg vážící meteorit byl objeven v roce 1979. Odborníci, kteří jej podrobily zkoumání zjistili, že vykrystalizoval z čedičového magmatu teprve před 180 miliony roky a je tak nejmladším z řady meteoritů SNC. Byl také klíčem k řešení otázky původu těchto meteoritů.

Vědci v něm při zevrubnějším zkoumáním objevili malé množství zachyceného plynu, který zůstal uvězněn v bublinkách vznikajících při tuhnutí horniny. Při tom zjistili, že jeho složení je chemicky shodné s tím, jenž objevily sondy Viking v atmosféře Marsu. Bylo tak zjištěno, že SNC meteority pocházejí z Marsu. Tato skutečnost byla všeobecně akceptována až v průběhu 80. let.