Kapitoly
Úvodní informace
Meteority SNC
ALH 84001
Pozůstatky života
Přehled meteoritů


Pozůstatky života v meteoritech z Marsu


Dne 6. srpna roku 1996 (16. srpen 1996 časopis Science) dr. David McKay spolu s kolegy (z NASA/JSC a dalšími z mnoha univerzit) na tiskové konferenci oznámil, že v uhličitanech nalézajících se v meteoritu ALH 84001 objevili možné pozůstatky po působení primitivních mikroorganismů. Toto prohlášení se tým vědců rozhodl učinit po dvou letech pečlivého zkoumání meteoritu pocházejícího z Marsu.

Svým tvrzením podnítili další zkoumání meteoritů z Marsu a možných známek po přítomnosti mikroorganismů v nich. Přes mnoho původně skeptických pohledů, které vědecký výzkum vyžaduje, se ukazuje, že meteority obsahují známky odpovídající někdejší činnosti mikroorganismů. Na druhou stranu se jedná o ty nejprimitivnější formy „života“.

Části meteoritu ALH84001 jsou tak od té doby nadále zkoumány nově vyvinutými přístroji a zde je přehled prozatím dosažených výsledků.

1. Tyčinkovité útvary podobné mikrofosíliím.

Pozůstatky domnělých bakterií mají v průměru 30÷50 nm a jsou asi 20÷200 nm dlouhé neboli jsou 100x menší než nejmenší pozemské bakterie. Otázka velikosti může být podle některých vědců zásadní, protože se obávají, že do tak malinkaté nanobakterie by se mimo buněčné stěny už nic dalšího nevešlo. Vykrystalizované minerály navíc někdy vypadají jako mikrofosílie.

2. Organické molekuly (polycyklické aromatické uhlovodíky).

Polycyklické aromatické uhlovodíky vznikají rozkladem mrtvých organismů. Lze je též nalézt v mezihvězdném prachu nebo v meteoritech pocházejících z pásu planetek.

Ačkoliv tedy organické molekuly mohou vzniknout rovněž bez zásahu života, nacházejí se v meteoritu v takovém uskupení, jaké odpovídá rozloženým organismům.

Navíc množství těchto organických molekul narůstá směrem dovnitř meteoritu, zatímco pokud by došlo ke kontaminaci až na Zemi, bylo by jich nejvíce při povrchu a směrem ke středu by jejich počet klesal. Další zjištěné organické molekuly, jako např. aminokyseliny, však pocházejí z Antarktidy.

Vědci pro porovnání použitím stejné metody prozkoumali také horniny dopravené z Měsíce, ale nic podobného v nich neobjevili.

3. Minerály (magnetit a sulfidy železa).

Všechny tyto minerály mohou vznikat anorganickou cestou. Každý z nich se však objevuje za naprosto odlišných podmínek. Avšak některé pozemské mikroorganismy je dokáží produkovat na jednom místě.

Zrnka krystalů magnetitu (Fe3O4) jsou v podstatě nerozeznatelná od magnetitu produkovaného pozemskými bakteriemi. Žádným známým anorganickým procesem takto symetrické krystaly na Zemi nevznikají. Vědci jsou přitom na základě řady fakt přesvědčeni, že se magnetit v meteoritu ALH 84001 objevil již na Marsu a nikoliv, že se jedná o pozemskou kontaminaci.

4. Uhličitany ve tvaru globulí.

Uhličitany ve tvaru globulí o velikosti několika set mikronů ukrývají veškeré pozůstatky po existenci domnělých mikroorganismů.

Neobsahují žádný izotop uhlíku 14C, takže se nepochybně zformovali na Marsu. Jejich stáří je asi 3,6 mld. let. Jelikož jsou všechny biogenické znaky uvnitř či v bezprostředním okolí těchto uhličitanů lze předpokládat, že vznikly již na Marsu.


Závěr

Žádný z těchto důkazů tedy není definitivním potvrzením dávného života na Marsu. Každý z nich lze vysvětlit i nebiologickými chemickými reakcemi. Jelikož jsou však všechny tyto znaky blízko sebe, domnívá se tým vědců z NASA/JSC a univerzit, že jejich kombinace je důkazem aktivity pradávných marsovských primitivních bakterií z doby asi před 3,6 miliardami let.

Související