Kapitoly
Úvodní informace
Meteority SNC
ALH 84001
Pozůstatky života
Přehled meteoritů


Meteorit ALH 84001


Na vánoce 1984 probíhala jedna z výprav do země zaslíbené pro všechny hledače meteoritů, Antarktidy. V oblasti Allan Hills tam expedice 27. prosince objevila meteorit vážící necelé 2 kg, pocházející pravděpodobně z pásu asteroidů.

Současné označení získal podle místa nálezu (Allan Hills – ALH) spolu s číslem roku objevu (84) a pořadím (001). Jelikož se vědci domnívali, že pochází z asteroidu (4) Vesta, byl zařazen mezi další podobné meteority, tzv. diogenity.

Až když se v roce 1988 dostal znovu do laboratoře bylo zjištěno, že tenhle meteorit z asteroidu rozhodně nepochází. Dalších pět let vědci pátrali po místě jeho zrodu a v roce 1993 konečně dospěli k závěru, že nemají před sebou kámen odnikud jinud než z Marsu.

Na rozdíl od martských SNC meteoritů je však ALH 84001 mnohem starší. Vznikl již před 4,5 miliardami let, tedy v době zrodu planet a Sluneční soustavy. Tím pádem je to jediný martský meteorit, který nám může říci něco o mladém Marsu.

Ztuhl z roztavené horniny podobné čediči a původně se nacházel pod martským povrchem. V raném období sluneční soustavy byl několikrát narušen dopady různých asteroidů a znovu téměř přetaven.

V době před 4÷3,6 mld. let, kdy bylo na Marsu tepleji, prosakovala voda pod povrch a tvořila zde podzemní říční systémy. Voda sebou nesla i hlavní složku atmosféry — oxid uhličitý, který uvnitř hornin tvořil uhličitany.

Přibližně před 16 miliony let byl ALH 84001 vyražen z povrchu Marsu dopadem jiného mohutného objektu a dostal se na oběžnou dráhu kolem Slunce. Po dlouhé cestě meziplanetárním prostorem skončila někdy před 13000 lety jeho pouť dopadem v oblasti dnes známé jako Antarktida.