Kapitoly
Vnitřní stavba
Povrch
Sopky a pohoří
Vulkanické provincie
Olympus Mons
Valles Marineris
Kráter Hellas
Polární čepičky


Sopky a pohoří


Na Marsu se nachází nejvyšší hory ve Sluneční soustavě. Většinou jsou sopečného původu a takových, jako jsou Alpy či Himaláje, tam nalezneme jen málo. Proces, který je vytváří na Zemi zde chybí.

Zatímco zemská kůra se skládá ze 13ti desek, Mars má pouze jedinou pokrývající celou planetu. Klasická pohoří na Zemi přitom vznikají právě na rozmezí těchto desek.

Většina vulkánů na Marsu je obdobně jako na Zemi štítového typu a je tvořena čedičem. Sopky zde vznikají stejně — velmi žhavá láva tekoucí na povrch během miliónů let postaví sopku.

Jakto, že jsou sopky na Marsu větší, když víme, že Mars je menší planeta než Země?

Sopečná činnost je znatelná nad tzv. žhavými místy v plášti planety. Odtud se z vnitřku planety derou na povrch rozžhavené horniny a způsobují zde vulkanismus. Jelikož je povrch Marsu tvořen jedinou nepohybující se deskou, magma, jenž proudilo při sopečné aktivitě na povrch se zde ukládalo stále na stejném místě.

Na Zemi se však žhavý materiál vlivem pohybujících se desek rozprostírá po daleko větší oblasti a vytvořil například rozlehlé Havajské ostrovy. Kdybychom vzaly všechnu lávu z těchto ostrovů a naskládali ji na sebe, pak by vzniklá sopka byla zhruba asi tak stejně veliká, jako je největší sopka na Marsu a ve sluneční soustavě vůbec: Olympus Mons.