Kapitoly
Vnitřní stavba
Povrch
Sopky a pohoří
Vulkanické provincie
Olympus Mons
Valles Marineris
Kráter Hellas
Polární čepičky


Vulkanické provincie


  Na Marsu se nalézají dvě velké vulkanické oblasti:

 • Tharsis (sopky Olympus, Arsia, Ascreus, Pavonis Mons)
 • Elysium (Elysium Mons, Hecates Tholus, Albor Tholus).

Tharsis

Oblast Tharsis je největší vulkanická provincie jevící se jako obrovská vypuklina o průměru 4000 km. Její průměrná výška ční 9 km nad pomyslnou „hladinu moře“. Nacházejí se zde čtyři největší vulkány:

 • Olympus Mons (18,4° s.š., 133,1° d.)
 • Arsia Mons (9,4° j.š., 120,5° d.)
 • Pavonis Mons (0,3° s.š., 112,8° d.)
 • Ascraeus Mons (11,3° s.š, 104,5° d.)

Tato oblast je z geologického hlediska nejmladší na celém Marsu vzhledem k tomu, že sopky zcela jistě ještě před stovkou miliónů let (0,1 mld.) chrlily ze svých jícnů lávu. Zda-li jsou dnes tyto sopky vyhaslé nelze s určitostí říci. Kosmické sondy ani Hubblův vesmírný teleskop však žádnou erupci prozatím nezaznamenaly.

Zvednutím oblasti Tharsis vznikl také další úchvatný útvar: kaňon Valles Mariners obepínající 20 % obvodu celé „marsokoule“.


Elysium

Oblast Elysium je starší než Tharsis a na základě počtu kráterů a stupně eroze je její stáří odhadováno na 1,5 miliardu let. Vyzvedá se asi 6 km nad průměrnou výšku povrchu Marsu. Zdejší vulkány nejsou tak velké jako ty z planiny Tharsis, avšak přesto se nejedná o žádné trpaslíky:

 • Albor Tholus (19,3° s.š, 209,8° d.)
 • Elysium Mons (25° s.š.,213° d.)
 • Hecates Tholus (32,7° s.š., 209,8° d.)