Kapitoly
Vnitřní stavba
Povrch
Sopky a pohoří
Vulkanické provincie
Olympus Mons
Valles Marineris
Kráter Hellas
Polární čepičky


Olympus Mons


Největší sopkou nejen na Marsu, ale v celé Sluneční soustavě vůbec je Olympus Mons (hora Olymp, sídlo řeckých bohů). Dříve byla pojmenovaná jako Nix Olympica (Sněhy Olympu), jelikož se v dalekohledech hvězdářů jevila sněhobíle jasně. To co ve skutečnosti viděli však byla mračna z oxidu uhličitého (CO2) a vody.

Olympus Mons je klasická štítová sopka podobná těm, jenž známe z Havajských ostrovů. Základna kužele má průměr 624 km (cca. plocha Francie), přičemž průměr kaldery (jícnu sopky) je zhruba 80 km. Výška tohoto masivního kolosu dosahuje neuvěřitelných 25 km. Avšak nikde byste neměli pocit, že stojíte na úpatí nejvyšší „hory“ ve sluneční soustavě. Její svah totiž stoupá pod úhlem pouhých 7°.

Velikost Olympu můžeme porovnat s velikostí největší pozemské sopky Mauna Loa nacházející se v Havajském souostroví. Ta je vysoká pouze 10 km a její průměr dělá 120 km. Na jejím vrcholu ve výšce více než 4000 m n. m. se nachází astronomické observatoře. Olympus Mons je také třikrát vyšší než Mount Everest.

Gigantická sopka Olympus Mons byla aktivní ještě v době před 100÷40 milióny let, což je z geologického hlediska nedávno. A pokud je stále aktivní, pak může skýtat útočiště pro jednoduché životní formy.