Kapitoly
Vnitřní stavba
Povrch
Sopky a pohoří
Vulkanické provincie
Olympus Mons
Valles Marineris
Kráter Hellas
Polární čepičky


Valles Marineris


Druhým velkolepým přírodním útvarem, jímž se může Mars pochlubit je kaňon Valles Marineris (údolí Marineru). Valles Marineris je systém kaňonů blízko rovníku, který se táhne od východu k západu v délce více než 4000 km. Objevila jej sonda Mariner 9 kroužící kolem Marsu od roku 1971. Po ní získal tento grandiózní útvar své jméno.

Valles Marineris (11° j.š., 70° d.) nejspíše vznikl působením podpovrchových tektonických sil v oblasti Tharsis a jeho pozemskou obdobou (i co do velikosti) je riftová oblast východoafrického příkopu. Vzniknul propadem mezi dvěma nebo více rovnoběžnými zlomy.

Je dlouhý více než 4000 km a jeho největší hloubka činí asi 7 km. Jednotlivá koryta jsou široká až 100 km, a v nejširším místě tak skupina těchto koryt, udávající šířku celého Valles Marineris, činí 600 km. Pro srovnonání: Údolí Grand Canyon v Coloradu je pouze 800 km dlouhé, 30 km široké a hluboké 1,6 km.

Stěny kaňonů se i nadále rozšiřovaly dalšími, zejména erozivními mechanismy: (1) sesuvy půdy či (2) tekoucí vodou, která pravděpodobně vytvořila četná okrajová údolí. Fotografie odhalily také přítomnost sedimentárních usazenin, zbytků někdejší jezer. Ty dále narušoval (3) vichr. Na okrajích kaňonů jsou též znatelné stopy po (4) geotermální a vulkanické aktivitě.

Valles Marineris začíná na západě v oblasti Noctis Labyrinthus a jeho koryta ústí do oblastí s chaotickým povrchem na východě.