Kapitoly
Vnitřní stavba
Povrch
Sopky a pohoří
Vulkanické provincie
Olympus Mons
Valles Marineris
Kráter Hellas
Polární čepičky


Vnitřní stavba


Planeta Mars se v podstatě skládá ze tří částí: (1) jádra, (2) pláště a (3) tenké kůry. Poloměr jádra je odhadován na 1700 km a jeho hustota na 5000÷8000 kg/m3. Složení jádra bude podobné jako u Země. Avšak vzhledem k tomu, že planeta již nemá globální magnetické pole, nebude jeho jádro natolik žhavé, aby bylo tekuté.

Nad jádrem je pak plášť silný asi 200 km s hustotou 3300÷3600 kg/m3. Kůra na severní polokouli je silná 35 km a na jižní polokouli asi 80 km. Mars je o polovinu menší než Země a má pouze desetinu její hmotnosti.

Magnetické pole

Studiem magnetického pole planet (magnetosféry) lze porozumět jejich geologickému vývoji a minulosti. Planety vytváří svá magnetické pole prostřednictvím tzv. „dynamového efektu“. Vnitřní tuhé kovové jádro pohybem ve vnějším nataveném jádře generuje při rotaci planety elektrický proud, což vede ke vzniku magnetického pole (viz. obrázek magnetického pole kolem Země).

Jelikož je Mars malá planeta, její jádro rychleji vychladlo, dynamo se zastavilo (asi několik set miliónů let po jejím zformování) a planeta ztratila své magnetické pole. To mělo jeden velice neblahý následek.

Hlavní role magnetického pole totiž spočívá v odklánění částic s elektrickým nábojem letících vesmírem, které by jinak narážely do atmosféry (sluneční vítr). Po ztrátě magnetického pole tak planeta začala ztrácet také svoji hustou atmosféru. To se stalo na Marsu a podobný osud jednou čeká i větší Zemi.

V té době měl Mars teplejší klima, tekoucí vodu na povrchu a podmínky vhodné pro rozvoj života.

Dnes vědci na Marsu pozorují jen „pozůstatky“ někdejšího magnetického pole. Ty se uchovaly v horninách s magneticky nabitými částicemi z doby, kdy bylo dynamo Marsu ještě aktivní a chránilo celou planetu před kosmickým zářením a slunečním větrem.

Jelikož byla tato „fosilní“ magnetická pole zjištěna téměř výhradně na jižní polokouli, zatímco severní je prakticky bez magnetismu, lze předpokládat, že sever planety se vytvořil až poté, co globálně generované magnetické pole zmizelo.

Roztavené nitro planety kdysi dodávalo k povrchu teplo a zjištěné magnetické pole poukazuje také na někdejší deskovou tektoniku Marsu. Ta je dnes narozdíl od zemské vyhaslá.