Kapitoly
Popis mise
Přistávací moduly
Výsledky mise
Hledání života


HLEDÁNÍ ŽIVOTAHlavním úkolem přistávacích modulů Viking bylo provést experimenty zkoumající přítomnost živých organismů v půdě na povrchu Marsu. Vědci při jejich návrhu vycházeli ze znalostí pozemského života, který je založen na bázi uhlíku.

Vikingský biologický experiment byl sestaven ze tří testů. Každý probíhal ve zvláštní, uzavřené mini–laboratoři. Mechanické rameno zakončené lopatkou, mohlo pro tento účel sbírat vzorky půdy kolem modulu a natáhnout se více jak 2 metry od něho. Získaný vzorek byl následně rozdělen do komor, v nichž testy probíhaly.

Aktivita případných mimozemských forem života měla být v některých případech povzbuzena výživnými látkami, které si Viking přivezl ze Země (jednoduché aminokyseliny, vitamíny, soli a to rozpuštěno ve vodě). Aby byla navíc snížena pravděpodobnost mylných hlášení, byl připraven i kontrolní test. Ten měl pomoci určit, zda jsou reakce půdy biologického nebo chemického charakteru.

Kontrolní vzorek byl nejprve vystaven teplotě 160°C po dobu 3 hodin, čímž měly být veškeré případné mikroorganismy zahubeny. Poté byl aplikován biologický experiment. Pokud by vykázal stejný výsledek jako při pokusu s nesterilizovanou půdou, vědci by věděli, že jsou v chodu chemické nebiologické reakce.

    Jednotlivé testy měly zodpovědět následující otázky:

  • Vyměňuje si „něco“ v půdě Marsu plyny s atmosférou?
  • Uvolňuje „něco“ v půdě Marsu do atmosféry uhlík?
  • A naopak, přijímá „něco“ v půdě z Marsovy atmosféry uhlík?

Reference

[1] The Viking Labeled Release Experiment and Life on Mars, Biospherics Incorporated, Beville, Maryland.

[2] Viking Mission to Mars, JPL, Pasadena, California.