Základní informace


Přestože dosud nebyla uskutečněna mise s návratem hornin z Marsu, máme na Zemi několik kusů vyvřelých horniny z této planety. Nejedná se však o sedimentární vzorky půdy, z kterých by se vědci mohli dozvědět více o prostředí, atmosféře a vodě na rudé planetě v průběhu historie. Proto se plánuje výprava s dopravou vzorků z míst sedimentárních usazenin, obsahujících také možné pozůstatky po působení primitivních mikroorganismů, k výzkumu na Zemi.

Mise s návratem vzorků bude společným cílem americké NASA a evropské agentury ESA. Vědecky vybavené rovery nejprve prozkoumají povrch a na základě dodaných informací vědci vyberou slibné horniny pro dopravu k Zemi.

Ty se uloží do komory modulu, jenž z martského povrchu odstartuje a doručí je posádce na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), která se právě sestavuje na oběžné dráze Země. Důvod dopravy na oběžnou dráhu a ne přímo na Zemi je zřejmý. Stále existuje malá možnost, že by dopravené vzorky mohly obsahovat původní martské bakterie patogenní pro pozemské životní formy.

Upřesnění programu Mars Surveyor po haváriích sond Climate Orbiter a Polar Lander ukázalo, že se mise s návratem vzorků uskuteční nejdříve v roce 2011.