Kapitoly
Informace


INFORMACE


První sonda USA, vypuštěná 17 let po startu Vikingů směrem k Marsu, určená zejména ke studování geologie a klimatu z oběžné dráhy. Mise v hodnotě jedné miliardy dolarů byla ztracena po bezchybné jedenáctiměsíční cestě 21. srpna 1993, tři dny před plánovaným navedením sondy na oběžnou dráhu.

Není známo, zda palubní počítač navedl Mars Observer podle programu na oběžnou dráhu či zda sonda prolétla kolem Marsu a dostala se na dráhu kolem slunce. Po provedení brzdícího manévru totiž nebyla komunikace se sondou již nikdy obnovena.

Vyšetřovací komise shledala jako nejpravděpodobnější příčinu nehody poškození trubky s palivem. Pravděpodobně došlo ke smíchání malého množství okysličovadla, které se dostalo během 11–ti měsíční cesty do palivových trubek, s palivem (monomethyl hydrazine MMH) a při natlakování došlo k jejich explozi.

Palivo unikající do volného prostoru pak uvedlo sondu do nekontrolovatelné rotace, znemožnilo komunikaci se Zemí a správné natočení solárních článků. Unikající palivo se také pravděpodobně dostalo k elektrickým obvodům uvnitř Mars Observeru a poničilo je. Jiným důvodem selhání této sondy mohl být masivní elektrický zkrat.

Reference

[1] NSSDC Master Catalog, Greenbelt, Maryland.