Kapitoly
Popis mise
Přístroje
Výsledky mise
Domovská stránka
v JPL


PŘÍSTROJE NA PALUBĚ SONDY


Mars Orbiter Camera (MOC)

K fotografování planety sloužily dvě kamery MOC. „Širokoúhlá“ odesílala záběry s nízkým rozlišením (7,5 km/pixel) globálního charakteru (podobné snímky jaké jsou v předpovědi počasí) v červené a modré. Kamera s „vysokým“ rozlišením pak mohla zachytit povrch až v rozlišení 1,5 m/pixel v odstínech šedi. Většina pořízených snímků však měla rozlišení v průměru 250 m/pixel.
Domovská stránka

Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA)

Laserový výškoměr detailně zmapoval topografii (výškové rozdíly v terénu) Marsu. Při měření laser vysílal 10x za sekundu infračervený paprsek, který se odrážel od povrchu. Podle doby za kterou se vrátil byla vypočtena výška sondy nad terénem a sestavena mapa.

Všechna místa povrchu jsou zmapována s přesností 13 metrů a některé oblasti severní polokoule s přesností 2 metry.
Domovská stránka, obrázky z MOLA, Mars3D — glóbus Marsu z údajů MOLA

Thermal Emission Spectrometer (TES)

Tento infra–červený spektrometr analyzoval záření povrchu. Sledoval změnu teploty povrchu a atmosféry během dne a noci. Spektrometr může zjistit atomové spektrum pozorované oblasti a podle těchto spekter lze určit z jakých prvků a minerálů je pozorovaná oblast složena.
Domovská stránka

Magnetometer/Electron Reflectometer (MAG/ER)

Přístroj pro zjišťování magnetického pole a ionizovaných částic v atmosféře (ionosféry).
Domovská stránka

Radio Science (RS)

Princip tohoto experimentu spočíval v tom, že sonda byla nad určitými oblastmi vlivem větší gravitace více přitažena k povrchu a tím i urychlena anebo naopak se více vzdálila a zpomalila v oblastech s nižší gravitací. Jemné změny dráhy pak byly měřitelné analýzou odesílaného radiového signálu a na jejich základě byla sestavena gravitační mapa.
Domovská stránka

Mars Relay System (MR)

Tento systém měl původně přenášet data z balónu vypuštěného v rámci mise Mars '96, jenž však skončila nedlouho po startu. Po nehodě MCO měl sloužit pro spojení se sondou MPL a mikrosondami DS2, které však také vypověděly službu dříve než mohly MR využít. Přesto lze systém použít pro komunikaci při budoucích misí.

Sonda Mars Global Surveyor komunikuje s DSN přes jednu anténu s velkým ziskem a dvěma anténami s malým ziskem v pásmu X.

Reference

[1] Mars Global Surveyor, JPL, Pasadena, California.

[2] Mars Global Surveyor Arrival, JPL, Pasadena, California.

[3] NSSDC Master Catalog, Greenbelt, Maryland.