Kapitoly
Informace


Základní informace


Mars Climate Orbiter měl sloužit jako satelit monitorující sezónní změny počasí na rudé planetě. Dále měl zajišťovat spojení mezi sondou Mars Polar Lander a Zemí.

Po bezvadné devítiměsíční cestě meziplanetárním prostorem měla být sonda navedena na aerocentrickou dráhu kolem Marsu, aby mohla být zbržděna pomocí aerobrakingu (23. září 1999).

Sonda zažehla hlavní motor a po pěti minutách se dostala do zákrytu za Mars, čímž s ní bylo podle plánu přerušeno spojení. Kontakt měl být obnoven o 16 minut později. Znovu se však již Mars Climate Orbiter nikdy neozval.

Vyšetřování ukázalo, že sonda byla ztracena vinou chybné navigace. Příkazy byly sondě zasílány s anglickými jednotkami zatímco ve skutečnosti pracovala s jednotkami metrickými. Jako příčina záměny byla uvedena chyba při předávání dat mezi dvěma řídícími středisky.

Zatímco měl MCO vstoupit do atmosféry a proletět v minimální bezpečné vzdálenosti 80 ÷ 90 km nad povrchem, špatné údaje nařídily sondě průlet ve výšce 57 km. Vlivem většího tření o atmosféru se tak sonda vzhledem k vysoké teplotě doslova usmažila a její zbytky dopadly na rudou planetu.

Přístroje

Mars Color Imager (MARCI)

Zobrazovací přístroj určený k fotografování povrchu a atmosféry pro sledování globálních procesů a vzájemného působení mezi nimi.

Pressure Modulated Infrared Radiometer (PMIRR)

Spektrometr pro měření tlaku, teploty, obsahu oxidu uhličitého, vodní páry, prachu a aerosolů v atmosféře. Jednalo se o záložní přístroj ze ztracené sondy Mars Observer. Hlavní výzkumník dat tohoto přístroje, dr. McCleese, měl opět smůlu.

Mars Surveyor 1998 Project

Podle tohoto programu byly během startovacího okna v roce 1998 vypuštěny dvě kosmické sondy určené ke studiu Marsu. Jejich hlavním cílem bylo sledování počasí a podnebí. Jednalo se o sondy Mars Climate Orbiter a Mars Polar Lander. Bohužel ani jedna ze sond svého cíle nedosáhla.

Reference

[1] NSSDC Master Catalog, Greenbelt, Maryland.

[2] Mars Climate Orbiter, Mishap Investigation Board, NASA, Washington, DC.