Již více jak 40 let je JPL (Jet Propulsion Laboratory — Laboratoř tryskového pohonu) střediskem výzkumu sluneční soustavy za pomoci automatických sond. Meziplanetární sondy JPL zkoumaly všechny známé planety našeho slunečního systému mimo Pluta. Laboratoře jsou součástí Kalifornského technologického institutu (California Institute of Technology — CALTECH).

Ve skutečnosti se JPL tryskovými pohony již dlouhou dobu nezabývá avšak celosvětově známý název si ponechala. Leží na úpatí pohoří San Gabriel, na předměstí Pasadeny v Kalifornii, 19 kilometrů severovýchodně od Los Angeles. V současné době zaměstnává asi 4900 lidí.

JPL vybudovala Deep Space Network (DSN), celosvětovou síť anténních stanic, které slouží pro komunikaci a sledování letů sond. Komplexy DSN jsou v Kalifornii (Goldstone, Mohavská poušť), dále ve Španělsku (Madrid) a v Austrálii (Canberra). Díky tomu, že jsou rozmístěny na obou zemských polokoulích, nezávisí komunikace se sondami na aktuální poloze Země.

JPL má výrazný podíl na polích rozvoje meziplanetární komunikace, digitálního zpracování obrazu, mikroelektronice, využívání sluneční energie a dalších. Také vyvíjí nové technologie pro Ministerstvo obrany USA a celý laboratorní komplex, čítající mnoho desítek budov, je tak pod přísným dohledem.

Reference

[1] Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Kalifornie.