Základní informace


Když v minulém století stanuli američtí astronauté v rámci programu Apollo na povrchu Měsíce, byly sestavovány plány pro let lidí na Mars do roku 2000. Zahrnovaly gigantickou kosmickou loď o hmotnosti několika tisíc tun, jenž měla nést vše potřebné na zpáteční cestu rovnou ze Země.

Vyslat člověka k Měsíci však bylo možné díky studené válce, bez které by k prvnímu přistání na luně došlo zřejmě až o několik desítek let později. Zásadní roli tehdy nehráli peníze, ale zejména politická prestiž. Po vítězném konci programu Apollo, tak již nebylo zapotřebí financovat nákladnou misi k Marsu v celkové hodnotě asi 400 miliard dolarů.

Mnoho lidí se dnes domnívá, že po skončení výstavby Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) v roce 2008 přijde na řadu příprava pilotovaného letu na Mars. Někteří se domnívají, že let k Marsu je zbytečný a vše mohou mnohem lépe a bez jakéhokoliv rizika zajistit automatické sondy a roboti.

Cílem takovéto výpravy by bylo provést základní vědecký výzkum, prozkoumat prostředí, zdroje, výskyt životních forem a s konečnou platností ověřit, zda by planeta mohla být osídlena lidmi.

Současné návrhy vycházejí z plánu Dr. Roberta Zubrina nazvaného Mars Direct. Ten redukuje náklady asi o 90 % vůči předchozím variantám. Plán nepředpokládá žádnou velkou vesmírnou loď či převratné technické vynálezy a již z dnešního pohledu je technicky proveditelný. Na tomto návrhu je založena také tzv. Referenční mise NASA, která se od Zubrinových plánů odlišuje jen v některých bodech.

Během prvního startovacího okna bude z naší planety vypraven modul pro návrat k Zemi ERV (Earth–Return Vehicle), který bude sloužit pro návrat posádky z oběžné dráhy Marsu zpět domů. Během tohoto letu však bude plavidlo bez posádky, nicméně ponese již palivo pro zpáteční cestu.

Současně odstartuje další loď, jejíž hlavní částí bude modul pro výstup na oběžnou dráhu MAV (Mars–Ascent Vehicle), který bude sloužit po ukončení průzkumné mise na povrchu pro dopravu astronautů na oběžnou dráhu Marsu k ERV. Na palubě lodi dále budou potřebná zařízení a dodatečné vybavení pro podporu posádky a výzkum Marsu.

MAV neponese ze Země žádné palivo, ale pouze „ingredience“, ze kterých si palivo za pomocí primitivních chemických reakcí vyrobí přímo na Marsu. Zařízení bude dálkově ovládáno a monitorováno operátory řídícího střediska, aby bylo jisté, že tam bude na astronauty čekat natankovaný modul, jenž je dopraví k návratovému modulu ERV.

Při druhé startovací příležitosti již vyrazí šestičlenná lidská posádka. Na cestě k planetě by měla strávit 4÷6 měsíců a na povrchu pobývat asi 18÷20 měsíců. Velký rozdíl oproti cestám k Měsíci tkví ve velice malém „okně“, během kterého je možný návrat posádky a jenž je pevně určeno zákony nebeské mechaniky.

Během letu k Marsu bude posádka vystavena ionizujícímu záření. Kosmické paprsky (1) budou zčásti odstíněny speciálními materiály a o částicích vyletujících ze Slunce (2) bude posádka včas informována. Nebezpečná může být pro posádku srážka s mikrometeoroidy — při rychlosti 50000 km/h katastrofu způsobí i 1cm těleso.

Další odlišnost od ostatních „vesmírných“ misí leží v odloučenosti posádky od řídicího střediska a ostatních lidí. Prodlevy při komunikaci se budou neustále zvětšovat až ji nebude možné normálně vůbec uskutečnit. To bude na posádku klást dosud neznámé nároky — skupinka šesti lidí izolovaná několik let od ostatních bude muset být v mnoha ohledech soběstačná.

Astronauté budou muset dobře zvládat nejen náročné psychické, ale také fyzické podmínky. V prostředí bez gravitace dochází k určitým změnám v lidském těle, zejména oslabení svalů, jenž nejsou zatěžovány a k řídnutí kostí. Při misích v blízkosti Země to příliš nevadí, protože astronauté mohou být z kosmické lodi po přistání vyneseni a ošetřeni. Avšak po přistání na Marsu budou muset ihned být v dobré kondici.

Na povrchu pak proběhne zásadní část celé mise. Vědci budou pracovat v místě přistání a do vzdálenosti několika set kilometrů od něj.

Reference

[1] Human Exploration of Mars: The Reference Mission of the NASA Mars Exploration Study Team, NASA, Houston, Texas.

[2] The Mars Direct Plan, Scientific American, Robert Zubrin.

[3] Mars Direct Manned Mars Mission, Robert Zubrin.

[4] NASA's Human Spaceflight Web section on Mars Exploration and Beyond.