Kapitoly
Informace
Průběh letu
Přístroje
domovská stránka


Přístroje


High Resolution Stereoscopic Camera (HRSC)

Tato stereoskopická kamera bude pořizovat fotografie povrchu a mračen s maximálním rozlišením až 1 metr v pravých barvách. Standardní maximální rozlišení však budou asi 12 metrů z výšky 300 km a 10 metrů z 250 km. Přístroj původně vyvinut pro misi Mars '96.
Domovská stránka

IR Mapping Spectrometer (OMEGA)

Tento infra–červený spektrometr (0,5÷5,2 μm) pomůže určit složení povrchu a atmosféry s maximálním rozlišením 100 metrů. Přístroj původně vyvinut pro misi Mars '96.
Domovská stránka

Planetary Fourier Spectrometer (PFS)

PFS bude zjišťovat složení atmosféry a sledovat její cirkulaci.
Domovská stránka

Infrared and Ultraviolet Spectrometer (SPICAM)

Spektrometr SPICAM bude zjišťovat složení a strukturu atmosféry (zejména vodní páry a ozón).

Energetic Neutral Atoms Analyser (ASPERA)

Tento přístroj bude studovat účinky slunečního větru na Marsovu atmosféru.
Domovská stránka

Radio Science Experiment (RSE, MaRS)

Analýza radiového signálu napomůže při určování gravitace a odhalí další informace o atmosféře.
Domovská stránka

Subsurface–sounding Radar Altimeter (MARSIS)

MARSIS bude za pomoci radiových vln zjišťovat, co se skrývá pod povrchem planety. Bude moci rozpoznat rozložení vody a vodního ledu pod povrchem planety až do hloubky 2÷3 km. Přítomnost podzemní vody je zásadní pro případnou misi s lidskou posádkou.
Domovská stránka

Reference

[1] Mars Express, Evropská kosmická agentura, Paříž, Francie.